Zespół Szkół Nienadowa – jubileusz 70-lecia

Potwierdzeniem udziału w obchodach 70-lecia Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej będzie wpłata na konto oraz wypełnienie i przełanie na adres Szkoły karty zgłoszenia:

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i dokonywania wpłat upływa dnia 31 sierpnia 2018r.